Effectievere ondersteuning MBO studenten

Maandag 12 maart gingen Suzanne en ik naar de bijeenkomst: “Op weg naar effectievere ondersteuning voor MBO studenten in Rijnmond” van de werkgroep zorg in VO en MBO. Vanuit deze werkgroep werd gevraagd of De Jonge Krijger een presentatie kon geven over het project Geen Jongere Buitenspel (GJB). Met veel enthousiasme hebben Suzanne en ik tijdens twee rondes veel verteld over het project GJB.

Tijdens deze presentatie hebben wij aan de hand van casussen een beeld laten zien van wat voor jongeren wij begeleiden in het project GJB. Dit is een kwetsbare doelgroep waarbij er vaak sprake is van meerdere problemen waardoor het voor hen erg lastig is om deel te nemen aan de maatschappij. Aan het einde van de presentatie hebben wij nog casuïstiek besproken.

Er was veel belangstelling voor de presentatie en er werden veel vragen gesteld. Uiteindelijk zijn er een aantal knelpunten besproken waar wij, maar ook andere hulpverleningsinstanties of scholen tegen aanlopen. Fijn om deze informatie met elkaar uit te wisselen en samen oplossingen te bedekken voor deze kwetsbare doelgroep.