Opening locatie Utrecht

Opening locatie De Jonge Krijger Utrecht! Een belangrijke stap om nog beter bereikbaar te zijn voor jongeren en netwerk. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin jongeren vanuit eigen kracht en talenten een plek in kunnen nemen.

De Jonge Krijger voert in de regio Utrecht-Midden vier projecten uit voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht, waar wij ons vooral richten op jongeren zonder school of werk, kwetsbare jongeren en anderstalige jongeren.