Zelfredzaamheidsgids: we zijn begonnen!

Waar ik eerst geen vertrouwen had in mijn toekomst,
zie ik het nu weer positief in!

Het project Zelfredzaamheidsgids is een initiatief van Fynder Foundation i.s.m. De Jonge Krijger. Door een combinatie van coaching en begeleiding op het gebied van wonen/school/werk én training op het gebied van mentale, fysieke en emotionele vaardigheden helpen we jongeren echt een stuk verder! Momenteel zijn er al 8 jongeren in begeleiding.

Wat kan dit project nu eigenlijk precies voor jongeren betekenen? Om een beter beeld te geven van onze aanpak en werkwijze beschrijven we dit hieronder aan de hand van een voorbeeld.

Aan de start van zijn traject was deze jongere thuisloos, werkloos, geschorst van school en zijn vriendin was 8 maanden zwanger. Kortom; hij kon onze hulp zeker gebruiken.
Om elke kandidaat zo goed mogelijk en doelgericht te begeleiden wordt er een persoonlijk ontwikkelplan (pop) opgesteld vanuit de wensen en behoefte van de jongere. In dit plan wordt er gekeken naar wat er prioriteit heeft en wat er nodig is om de opgestelde doelen te bereiken. 

Vaak houdt dit in dat wij eerst met de kandidaat op zoek gaan naar een woning of verblijfplaats. Door ons grote netwerk lukt dit vaak snel! Wanneer de jongere een verblijfplaats heeft of dit proces is gestart gaan we werken aan zijn ontwikkeling door 1-1 coaching en groepstraining.

Er is gekozen voor de combinatie van coaching en training om elke jongere op een persoonlijk manier te begeleiden en aandacht te hebben voor hun unieke hulpvraag. Met de groepstrainingen ondersteunen we jongeren in het mentaal en emotioneel weerbaar worden waardoor hij/zij steeds meer zijn eigen leven kan ‘besturen’.

Het eerste succes is al geboekt! De bovengenoemde jongere heeft na 3 maanden coaching en training een verblijfplek, baan en deze week een intakegesprek voor zijn nieuwe studie. En de trotse vader van een gezonde dochter! En hij ziet weer toekomst! Yes!

Aanmelden kan nog! Klik hier voor meer info.