Skills voor de toekomst

De maatschappij verandert…. en jij? Ben jij uitgerust met toekomstskills om hiermee om te gaan? We hebben het dan over vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. De maatschappij verandert van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Werk verandert, functies veranderen. Young Professionals hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

In de NLP 6-daagse ontwikkel je je communicatieskills, probleemoplossend vermogen en creatief denken. Check de site voor meer info of neem contact met ons op.