Open en Alert

Onze coaches hebben hun certificaat in ontvangst mogen nemen na een leerzame Open en Alert training van Youz.

Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik voorkomen. Open en Alert stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de mensen die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik.

Voor meer informatie over de open en alert trainingen van Youz, lees hier.