Zelfredzaamheidsgids

Zelfredzaamheidsgids

Een helder levensplan, langdurige begeleiding en vooral ook zelf de regie in handen hebben. Dat zijn volgens zwerfjongeren de factoren die hen helpen hun leven op de rit te krijgen. Fynder Foundation zet survivaltechnieken in om dak- en thuisloze jongeren of jongeren die verblijven in crisisopvang of woongroep te trainen tot zelfredzaamheidsgids; mentaal krachtige, zelfstandige persoonlijkheden die hulp kunnen bieden maar er óók om durven vragen. 

Survivaltraining zorgt ervoor dat zwerfjongeren zich ontwikkelen op mentaal, fysiek en moreel vlak. Zo leren ze niet alleen leiding geven aan zichzelf, maar kunnen ze uiteindelijk ook lotgenoten bijstaan. Het trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen. Eerst worden de jongeren bewust gemaakt van hun eigen gedrag. Daarna leren ze nadenken over hun rol als buddy en binnen een team. Tenslotte stellen ze een Mentaal Plan op met daarin aandacht voor bijvoorbeeld doelen, reflectie en energiemanagement. De coaches maken daarbij gebruik van de S.T.O.P methode: Stoppen (Stop), nadenken (Think), observeren (Observe) en je plan (Plan) maken. Zo leren jongeren omgaan met spanningen en oefenen ze om met rust en focus situaties in het dagelijks leven aan te gaan. Fynder slaat de handen ineen met What's Nekzt om deze trainingen te geven. 

De Jonge Krijger gaat tijdens het traject met de jongeren aan de slag op gebied van hun toekomst: toeleiding naar werk of school.

Door wekelijkse 1-1 coaching ontdekt de jongere wie hij is, wat hij kan en hoe hij zich kan presenteren. Er wordt gewerkt aan werknemers- en sollicitatievaardigheden. De jongere maakt samen met de coach een professioneel cv en een persoonlijke sollicitatiebrief. De observaties tijdens de groepstraining worden besproken in de coachgesprekken met de jongere. Elke jongere stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op waarin ook financiën, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling (21st century skills) wordt meegenomen.

De coach gaat met de jongeren aan de slag om de opleiding of het werk te vinden wat het beste bij hen past!

 

Check of je mee kan doen:

  • Je hebt momenteel geen huis of vaste verblijfplaats of moet binnenkort het huis uit;
  • je bent tussen de 16 en 27 jaar oud;
  • je woont in regio Rijnmond;
  • je hebt de mogelijkheden en tijd om deel te nemen aan de trainingen en regelmatig af te spreken.